Kolekcja

NIMOZ2013

Kolekcja zawiera obiekty cyfrowe uzyskane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe. W priorytecie Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego zrealizowano zadanie pod nazwą: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superexlibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji