Kolekcja

NIMOZ2015

Kolekcja zawiera kopie cyfrowe uzyskane w ramach realizacji projektu "Konserwacja, digitalizacja, udostępnianie rękopisów z zespołu Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu". Realizację zadania dofinansowano ze środków MKiDN w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego".

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji