polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Stare druki

Kolekcja ta zawiera dzieła wydane między 1501 a 1800 rokiem, będące w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

Liczba publikacji w kolekcji: 871

Najczęściej przeglądane

  1. Process kryminalny o Niewinne Dziecię Jerzego Krasnowskiego... [2015]
  2. Poselstwo wielkie Jasnie Wielmoznego Stanisława Chomentowskiego [...] od Nayiaśnieysego Augusta II. Krola Polskiego [...] do Achmeta IV. Sołtana tureckiego. Wielkiego z pełną moca posła z Szczęśliwym skutkiem przez lata 1712. 1713. 1714. odprawione. Potomnych czasow pamięci y wdzięczności podane wrzetelnym iegoż opisaniu. przez x. Franciszka Goscieckiego, Soc. Jesu. [1498]
  3. Miecz sprawiedliwosci boskiey Trybunalską y chrześciańską Sprawiedliwością od zemsty przytrzymany: Kaznodzieyską mniey polerowny pracą, Do Większego od Złotego Abdanku, poleru oddany [...] Ianowi Skarbkowi [...] Kapitule Lwowskiey Wielkim Prałatom, Panom y Dobrodzieiom Od. X. Antoniego Siarkiewicza [...] Roku [...] 1718. [1203]
  4. Prawo Kryminalne Angielskie. T. 1 / Przez Wilhelma Blakstona Zebrane ; A Przez X. T. Ostrowskiego S. P. Wytłómaczone I Uwagami Do Prawa Polskiego Stosownemi Pomnożone. [1155]
  5. Decisiones Avreæ Casvvm Conscientiae : In Quatuor Libros distributæ / D. Iacobo De Graffiis A Capua [...], Autore. [...] Confessariis, Atqve Poenitentibvs maximè vtiles, ac pernecessariæ [...]. [1146]
  6. Dobra Dvchowne Stanv Zakonnego / Troygiem Xiąg Przez X. Ieronima Plata Societatis Iesv opisane ; A teraz z Lacińskiego na Polskie przez iednego Kapłana tegoż Zakonu przetłumaczone, Wßelkiemu życie pobożne miłuiącemu człowiekowi, do czytania wielce pożyteczne y vcießne. [1115]
  7. La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé, contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux voyages, et ses réflexions: traduit de l'anglois. Nouvelle édition, avec figures. Tome second. [1109]
  8. In qvatvor Iesv Christi Evangelia et Acta Apostolorvm Commentarivs / Avthore Arthvro Pitseo [...]. [1096]
  9. Ioannis Dvns Scoti [...] In Vniversam Arist. Logicam Exactissimae Qvaestiones : Quibus singulis perutiles quædam adiectæ sunt dubitationes cum earum solutionibus, nec non & tractatus de Secundis intentionibus / Nuper a Fratre Constantio Sarnano [...] editus ; Accedunt denique ipsius Doctoris subtilis formalitates, vna cum omnibus [...] eiusdem Scoti expositoribus ; Nunc denuo omnia ab ipsomet Fratre Constantio Sarnano Summo recognita studio [...]. [1073]
  10. Rocznedzieie [!] Kościelne Od Narodzenia Pana y Boga naszego Iesvsa Christvsa : Wybrane z Rocznych dzieiow Kościelnych Cesara Baronivsza, Kardynała S. R. K. nazwanych Annales Ecclesiastici / Przez X. Piotra Skarge Societatis Iesv [...]. [1069]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...