polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: DUN2016

Number of publications in collection: 227

Frequently viewed

  1. Lew Wesoło odchodzący, od Rzeki vczęstowany : W Kazaniu Przy Exequiach świętey Pamięci [...] Barbary Ze Zmigroda Mniszkowey Kasztellanki Sądeckiey [...] W osobie Chrystusowey vkazany W Dukielskim Kościele Dnia 23. Maia [...] 1653 / Przez X. Franciszka Rychlowivsa [...]. [152]
  2. Articvli Et Positiones In causa Canonizationis Serui Dei Pompei Donati Sacerdotis Congregationis Oratorij Neapolitani. [121]
  3. Sposob Krotki, Łacny Y Pewny Do Zbawienia, Nazwany: Mysl Dobra albo Mysl-że dobrze : z Francuskiego na Polski Język Przełożony / [Ludovicus de Ponte ; Iusasinus Tyburokh de Wiecsiwnio]. [48]
  4. Gospodyni Nieba y Ziemie Naswietsza Panna Marya Dwudziestą Kazań Na Hymn Kościelny O Gloriosa Domina &c. Po rożnych w Krakowie Kościołach Od X. Iacka Liberivsza [...] Slawiona : Przydane są troie Kazania tegoż Autora o S. Iackv [...] : A teraz świezo Czwarte o S. Avgvstynie [...] Doktorze Kościoła [...] Miane w Kościele Troyce Przenaświętszey Oycow Dominikanow. [34]
  5. Regvła Oyca Swiętego Benedykta Przodka y Patryarchy Pierwszego : Dla Zakonnikow pod tąż Regułą w Klasztornym zamknieniu żyiących napisana / Powagą Oyca S. Klemensa VIII. Biskupa Naywyższego Rzymskiego, Iaśnie Oświeconemu X. Ierzemv Radziwilowi Kardynałowi a Biskupowi Krakowskiemu zlecona, w przod z Lacinskiego, y Włoskiego ięzyka przetłumaczona, A po śmierci iego przez Sławney Pamięci X. Bernarda Macieiowskiego, także Kardynała y Biskupa Krakowskiego dokończona, y płci Białogłowskiey teyże Reguły akkomodowana, Teraz nowo od Iaśnie Oświeconego X. Piotra Gembickiego Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, z skarbu ich wyięta approbowana, y w Druk dla Klasztorow Białogłowskich teyże Reguly podana. [29]
  6. Zywot Pana Y Boga Naszego Jezvsa Chrystvsa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą P. Zbawiciel y Odkupiciel nasz Iezvs Chrystvs, za Przyściem swoim na świat dla Okupu y wybawienia [...] Według Historyey Ewangelistow Swiętych, także Doktorow Kościelnych wykładu [...] Opisana. Niegdy [...] Roku Pańskiego M. D. XXXVIII [...] A teraz znowu [...] Przedrvkowana [...]. [29]
  7. Job Cierpiący, Z dobr i Fortun wyzuty, Na dzieciach, i zdrowiu dotkniony, A potym Przez łaskę i miłosierdzie Boskie, Nad wszelkie mniemanie Przyiaciół swoich, usprawiedliwiony, I wszytkim we dwoy nasob nadany / Z Łacińskiego na Polskie, Według Kommentu S. Grzegorza Wielkiego [...] Wierszem przełożony w Roku Pańskim 1705. Przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego [...] do Druku Podany. [28]
  8. Regvła Swiętego Oyca Benedicta : Z Lacińskiego przetłumaczona y z Reformacyą Porządkow, Chełmieńskiego, Toruńskiego, Zarnowieckiego, Nieświeskiego y inszych wszystkich w krolestwie Polskim teyze Reformacyey y Reguły S. Benedikta, które teraz są y napotym ziednoczone będą, Klasztorow Panieńskich : Władzą Stolice Apostolskiey, przez Iaśnie Wielmożnego Oyca, X. Wawrzynca Gębickiego [...] Roku Pań. 1605. potwierdzona. Na końcu położone krotko zebrane Laski y Odpusty przez uczestnictwo tymże Zakonnicom od S. pamięci Clemensa PP. VIII. darowane wiecznie. [27]
  9. Nowa Korona Chwały Naywyższey Monarchini Nieba Y Ziemie Naiasnieyszey Krolowey Polskiey Maryi Pannie Wielkiey Zbawiciela Naszego Matce, w Przecudownym Rytrakcie Na Iasney Gorze Częstochowskiey z Woli Oyca Swiętego Klemensa XI. [...] 1717. Dnia 7. Septembra. Przez [...] Xiędza Krzysztofa z Słupowa Szembeka Biskvpa na ten czas Chełmskiego Vkoronowana, Przez Tryumfalną szczęśliwey Inauguratij Oktawę, drogimi Perłami Panegirycznych Kazan, od Nayprzewielebnieyszych y Przewielebnych Prałatów y Godnych Enkomiastow Przeybrana y Akkomodowana. [27]
  10. Officium Abo Godziny Błogosławioney Panny Maryi z Roskazania Piusa Piątego Papieża wydane : Nie dawno reformowane, a teraz nowo poprawione i Officium za Dusze zmarłych, z inszymi rożnymi Modlitwami : Oboiey płci służącemi, Przydane. [26]

More...

Recently added

Loading...