polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: DUN2016

Kolekcja zawiera obiekty cyfrowe zdigitalizowane i opublikowane jako rezultat realizacji zadania w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w 2016 r., finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba publikacji w kolekcji: 227

Najczęściej przeglądane

  1. Articvli Et Positiones In causa Canonizationis Serui Dei Pompei Donati Sacerdotis Congregationis Oratorij Neapolitani. [116]
  2. Sposob Krotki, Łacny Y Pewny Do Zbawienia, Nazwany: Mysl Dobra albo Mysl-że dobrze : z Francuskiego na Polski Język Przełożony / [Ludovicus de Ponte ; Iusasinus Tyburokh de Wiecsiwnio]. [36]
  3. Gospodyni Nieba y Ziemie Naswietsza Panna Marya Dwudziestą Kazań Na Hymn Kościelny O Gloriosa Domina &c. Po rożnych w Krakowie Kościołach Od X. Iacka Liberivsza [...] Slawiona : Przydane są troie Kazania tegoż Autora o S. Iackv [...] : A teraz świezo Czwarte o S. Avgvstynie [...] Doktorze Kościoła [...] Miane w Kościele Troyce Przenaświętszey Oycow Dominikanow. [20]
  4. Decreta Sanctiones Et Universa Acta Synodi Dioecesanæ Ab [...] Constantino Casimiro Brzostowski [...] Episcopo Vilnensi [...] Anno Salutis MDCCXVII Sub diebus 3tia,4ta, & 5ta Mensis Februarij [...] Celebratæ / Et per me Alexandrum Joannem Zebrowski [...] Connotata. [16]
  5. Regvła Swiętego Oyca Benedicta : Z Lacińskiego przetłumaczona y z Reformacyą Porządkow, Chełmieńskiego, Toruńskiego, Zarnowieckiego, Nieświeskiego y inszych wszystkich w krolestwie Polskim teyze Reformacyey y Reguły S. Benedikta, które teraz są y napotym ziednoczone będą, Klasztorow Panieńskich : Władzą Stolice Apostolskiey, przez Iaśnie Wielmożnego Oyca, X. Wawrzynca Gębickiego [...] Roku Pań. 1605. potwierdzona. Na końcu położone krotko zebrane Laski y Odpusty przez uczestnictwo tymże Zakonnicom od S. pamięci Clemensa PP. VIII. darowane wiecznie. [16]
  6. Nowa Korona Chwały Naywyższey Monarchini Nieba Y Ziemie Naiasnieyszey Krolowey Polskiey Maryi Pannie Wielkiey Zbawiciela Naszego Matce, w Przecudownym Rytrakcie Na Iasney Gorze Częstochowskiey z Woli Oyca Swiętego Klemensa XI. [...] 1717. Dnia 7. Septembra. Przez [...] Xiędza Krzysztofa z Słupowa Szembeka Biskvpa na ten czas Chełmskiego Vkoronowana, Przez Tryumfalną szczęśliwey Inauguratij Oktawę, drogimi Perłami Panegirycznych Kazan, od Nayprzewielebnieyszych y Przewielebnych Prałatów y Godnych Enkomiastow Przeybrana y Akkomodowana. [16]
  7. Zywot Pana Y Boga Naszego Jezvsa Chrystvsa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą P. Zbawiciel y Odkupiciel nasz Iezvs Chrystvs, za Przyściem swoim na świat dla Okupu y wybawienia [...] Według Historyey Ewangelistow Swiętych, także Doktorow Kościelnych wykładu [...] Opisana. Niegdy [...] Roku Pańskiego M. D. XXXVIII [...] A teraz znowu [...] Przedrvkowana [...]. [16]
  8. Kazania O Męce Panskiey / Xiędza Stefana Wielewieyskiego Societatis Iesu. [15]
  9. Job Cierpiący, Z dobr i Fortun wyzuty, Na dzieciach, i zdrowiu dotkniony, A potym Przez łaskę i miłosierdzie Boskie, Nad wszelkie mniemanie Przyiaciół swoich, usprawiedliwiony, I wszytkim we dwoy nasob nadany / Z Łacińskiego na Polskie, Według Kommentu S. Grzegorza Wielkiego [...] Wierszem przełożony w Roku Pańskim 1705. Przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego [...] do Druku Podany. [13]
  10. Kazania Na niektore Swięta y Niedziele z dorocznych, Głowie Miast Polskich, Abo Stołecznemu y Szlachetnie Swietnemu Ich M. M. P. P. Raycow Krakowskich Honorowi, Przy ßczęśliwey I. M. P. Iana Gavdentego Na Traiedynie Zacherli, Prezydencyi / Na znak Wdzięczney chęci y obowiązanego afektu Od X. Szymona Karpińskiego [...] Dedykowane, Roku [...] 1690. [13]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...