polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 2083

Obecnie czytających: 92

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-10-02: 1941317

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

 1. C.O.P. Pismo Centralnego Okregu Przemysłowego. Rocznik II, nr 1-31, 1939 r. [20061]
 2. Dzieje parafii Baligród w latach 1872 - 1939 [6016]
 3. Szkolnictwo Katolickie w Diecezji Sandomierskiej w latach 1918-1965. Studium historyczno-prawne. [5667]
 4. Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820-1926 [3407]
 5. Morfogenetyczna koncepcja układów biotycznych. Studium z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii [2528]
 6. Process kryminalny o Niewinne Dziecię Jerzego Krasnowskiego... [2014]
 7. Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i Rosji - wybrane aspekty [2003]
 8. C.O.P. Pismo Centralnego Okregu Przemysłowego. Rocznik I, nr 1-27, 1938 r. [1525]
 9. Poselstwo wielkie Jasnie Wielmoznego Stanisława Chomentowskiego [...] od Nayiaśnieysego Augusta II. Krola Polskiego [...] do Achmeta IV. Sołtana tureckiego. Wielkiego z pełną moca posła z Szczęśliwym skutkiem przez lata 1712. 1713. 1714. odprawione. Potomnych czasow pamięci y wdzięczności podane wrzetelnym iegoż opisaniu. przez x. Franciszka Goscieckiego, Soc. Jesu. [1498]
 10. Studia Sandomierskie, Tom V, 1985-1989 r. [1219]
 11. Miecz sprawiedliwosci boskiey Trybunalską y chrześciańską Sprawiedliwością od zemsty przytrzymany: Kaznodzieyską mniey polerowny pracą, Do Większego od Złotego Abdanku, poleru oddany [...] Ianowi Skarbkowi [...] Kapitule Lwowskiey Wielkim Prałatom, Panom y Dobrodzieiom Od. X. Antoniego Siarkiewicza [...] Roku [...] 1718. [1203]
 12. Ecclesia Universalis - Ecclesia Localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej [1183]
 13. Siewca Prawdy, Rocznik IV, rok 1934 [1165]
 14. Prawo Kryminalne Angielskie. T. 1 / Przez Wilhelma Blakstona Zebrane ; A Przez X. T. Ostrowskiego S. P. Wytłómaczone I Uwagami Do Prawa Polskiego Stosownemi Pomnożone. [1155]
 15. [Acta officialia 1539-1549] [1134]
 16. Dobra Dvchowne Stanv Zakonnego / Troygiem Xiąg Przez X. Ieronima Plata Societatis Iesv opisane ; A teraz z Lacińskiego na Polskie przez iednego Kapłana tegoż Zakonu przetłumaczone, Wßelkiemu życie pobożne miłuiącemu człowiekowi, do czytania wielce pożyteczne y vcießne. [1115]
 17. La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé, contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux voyages, et ses réflexions: traduit de l'anglois. Nouvelle édition, avec figures. Tome second. [1109]
 18. Bayki i Powiesci przez Jul. Urs. Niemcewicza. [1089]
 19. Studia Sandomierskie, Tom VIII, 2001 r. [1077]
 20. Rocznedzieie [!] Kościelne Od Narodzenia Pana y Boga naszego Iesvsa Christvsa : Wybrane z Rocznych dzieiow Kościelnych Cesara Baronivsza, Kardynała S. R. K. nazwanych Annales Ecclesiastici / Przez X. Piotra Skarge Societatis Iesv [...]. [1069]
 21. Essai sur le despotisme, seconde édition augmentée & corrigée par l'éditeur de cet ouvrage. [1059]
 22. Institutiones canonicae Jani Vincentij Gravinae J. C. C. : cleri Poloni et seminariorum commodo, novissime reimpressae. [1020]
 23. Paradisus Sponsi et Sponsae : In Qvo Messis Myrrhae Et Aromatvm, [...] et Christ. [1009]
 24. Joz. Epif. Minasowicza Zbiór Mnieyszy Poezyi Polskich Drobnieyszych, Albo Suplement Do Zbioru Większego, Rytmow Iego Oyczystych, Wydanego w II Tomach, a w IV Częściach w Warszawie R P 1755-1756 : Przydane Są Na Koncu Łacińskie Tegoż Autora Poezye &c. [959]
 25. Benedicti Pererii Valentini [...] Commentariorvm et dispvtationum in Genesim [...]. T. 1. [955]