polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2203

Readers on-line: 121

Total number of users since Oct 2, 2008: 4174321

Collection

Library

Frequently read publications : Catechisms

  1. Catechismus catholicus [...] Friderici Navseae [...] sex libris compraehensvs, iam secvndario diligentibus multo ac prius [...] elaboratus [...]. [1534]
  2. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, ad parochos : Pii V. Pont. Max. Primum Dein Fel. Record. Clementis XIII. jussu editus. [1113]
  3. Catechismvs Romanvs, Ex Decreto Concilii Tridentini & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus : Nunc vero luculentis quæstionibus, quæ mox rei propositæ materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusq[ue] annotatiunculis elucidatus / studio & industria Andreæ Fabricii Leodii [...]. [1110]
  4. Katechizm katolicki dla dzieci i dzieje biblijne [1058]
  5. Katechism Rzymski to iest Nauka Chrzescianska, za roskazaniem Concilium Trydentskiego, y Papiezá Piusá V. wydana po łácinie. A teraz nowo ná polskie pytánia y odpowiedzi przełożone. Zá roskazániem Iego Mśći X. Stanislawa Karnkowskiego, Arcybiskupá Gnieznieńskiego y iego nakłádem wydrukowána. [1047]
  6. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pont. Max. primum, nunc Sanctiss. D. N. Clementis XIII. jussu editus. [848]
  7. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pont. Max. primum, nunc Sanctiss. D. N. Clementis XIII. jussu editus. [788]
  8. Katechizm do uzycia wszystkim kosciołom Panstwa Francuzkiego [...] : z francuzkiego na polskie dla kosciołow archidyecezyi gniezn. y dieceyi warszawskiey tłomaczony. [445]
  9. Catéchisme en histoires ou recueil complet des exemples indiqués dans les catéchismes. [435]
  10. Katechizm Trzeciego Zakonu świeckiego, założonego przez św. Franciszka, a zreformowanego przez Leona XIII Papieża. [379]