polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 2203

Obecnie czytających: 146

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-10-02: 3603753

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Katechizmy

  1. Catechismus catholicus [...] Friderici Navseae [...] sex libris compraehensvs, iam secvndario diligentibus multo ac prius [...] elaboratus [...]. [1529]
  2. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, ad parochos : Pii V. Pont. Max. Primum Dein Fel. Record. Clementis XIII. jussu editus. [1108]
  3. Catechismvs Romanvs, Ex Decreto Concilii Tridentini & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus : Nunc vero luculentis quæstionibus, quæ mox rei propositæ materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusq[ue] annotatiunculis elucidatus / studio & industria Andreæ Fabricii Leodii [...]. [1105]
  4. Katechizm katolicki dla dzieci i dzieje biblijne [1053]
  5. Katechism Rzymski to iest Nauka Chrzescianska, za roskazaniem Concilium Trydentskiego, y Papiezá Piusá V. wydana po łácinie. A teraz nowo ná polskie pytánia y odpowiedzi przełożone. Zá roskazániem Iego Mśći X. Stanislawa Karnkowskiego, Arcybiskupá Gnieznieńskiego y iego nakłádem wydrukowána. [1042]
  6. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pont. Max. primum, nunc Sanctiss. D. N. Clementis XIII. jussu editus. [843]
  7. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. Pont. Max. primum, nunc Sanctiss. D. N. Clementis XIII. jussu editus. [783]
  8. Katechizm do uzycia wszystkim kosciołom Panstwa Francuzkiego [...] : z francuzkiego na polskie dla kosciołow archidyecezyi gniezn. y dieceyi warszawskiey tłomaczony. [440]
  9. Catéchisme en histoires ou recueil complet des exemples indiqués dans les catéchismes. [430]
  10. Katechizm Trzeciego Zakonu świeckiego, założonego przez św. Franciszka, a zreformowanego przez Leona XIII Papieża. [374]