polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 2083

Obecnie czytających: 77

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-10-02: 1941277

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Dziedzictwo Kulturowe

  1. Process kryminalny o Niewinne Dziecię Jerzego Krasnowskiego... [2014]
  2. Poselstwo wielkie Jasnie Wielmoznego Stanisława Chomentowskiego [...] od Nayiaśnieysego Augusta II. Krola Polskiego [...] do Achmeta IV. Sołtana tureckiego. Wielkiego z pełną moca posła z Szczęśliwym skutkiem przez lata 1712. 1713. 1714. odprawione. Potomnych czasow pamięci y wdzięczności podane wrzetelnym iegoż opisaniu. przez x. Franciszka Goscieckiego, Soc. Jesu. [1498]
  3. Miecz sprawiedliwosci boskiey Trybunalską y chrześciańską Sprawiedliwością od zemsty przytrzymany: Kaznodzieyską mniey polerowny pracą, Do Większego od Złotego Abdanku, poleru oddany [...] Ianowi Skarbkowi [...] Kapitule Lwowskiey Wielkim Prałatom, Panom y Dobrodzieiom Od. X. Antoniego Siarkiewicza [...] Roku [...] 1718. [1203]
  4. Prawo Kryminalne Angielskie. T. 1 / Przez Wilhelma Blakstona Zebrane ; A Przez X. T. Ostrowskiego S. P. Wytłómaczone I Uwagami Do Prawa Polskiego Stosownemi Pomnożone. [1155]
  5. [Acta officialia 1539-1549] [1134]
  6. Dobra Dvchowne Stanv Zakonnego / Troygiem Xiąg Przez X. Ieronima Plata Societatis Iesv opisane ; A teraz z Lacińskiego na Polskie przez iednego Kapłana tegoż Zakonu przetłumaczone, Wßelkiemu życie pobożne miłuiącemu człowiekowi, do czytania wielce pożyteczne y vcießne. [1115]
  7. La vie et les aventures surprenantes de Robinson Crusoé, contenant son retour dans son isle, ses autres nouveaux voyages, et ses réflexions: traduit de l'anglois. Nouvelle édition, avec figures. Tome second. [1109]
  8. Rocznedzieie [!] Kościelne Od Narodzenia Pana y Boga naszego Iesvsa Christvsa : Wybrane z Rocznych dzieiow Kościelnych Cesara Baronivsza, Kardynała S. R. K. nazwanych Annales Ecclesiastici / Przez X. Piotra Skarge Societatis Iesv [...]. [1069]
  9. Essai sur le despotisme, seconde édition augmentée & corrigée par l'éditeur de cet ouvrage. [1059]
  10. Paradisus Sponsi et Sponsae : In Qvo Messis Myrrhae Et Aromatvm, [...] et Christ. [1009]