polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Ach, ja Matka zasmucona ; Jezus pod ostrą koroną boleje ; Dziękać, o Jezu, za Twe święte rany ; Witaj, o rano przeblogosławiona"