Title:

Regvła Oyca Swiętego Benedykta Przodka y Patryarchy Pierwszego : Dla Zakonnikow pod tąż Regułą w Klasztornym zamknieniu żyiących napisana / Powagą Oyca S. Klemensa VIII. Biskupa Naywyższego Rzymskiego, Iaśnie Oświeconemu X. Ierzemv Radziwilowi Kardynałowi a Biskupowi Krakowskiemu zlecona, w przod z Lacinskiego, y Włoskiego ięzyka przetłumaczona, A po śmierci iego przez Sławney Pamięci X. Bernarda Macieiowskiego, także Kardynała y Biskupa Krakowskiego dokończona, y płci Białogłowskiey teyże Reguły akkomodowana, Teraz nowo od Iaśnie Oświeconego X. Piotra Gembickiego Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, z skarbu ich wyięta approbowana, y w Druk dla Klasztorow Białogłowskich teyże Reguly podana.

Creator:

Benedykt z Nursji (św ca 480-547).

Subject and Keywords:

Benedykt z Nursji (św. ; ca 480-547). Regula ; Benedyktyni - duchowość

Miejsce wydania:

W Krakowie

Publisher:

W Drukarni Francißka Cezarego

Contributor:

Radziwiłł, Jerzy (1556-1600). ; Maciejowski, Bernard (1548-1608). ; Gembicki, Piotr (1585-1657). ; Cezary, Franciszek (ca 1583-1651). Druk.

Date:

1646

Resource Type:

stary druk

Format:

application/pdf

Source:

sygn. 13320

Language:

pol

Proweniencja:

Radom, benedyktynki. ; Chlebowska, Wiktoria. ; Przyłuska, Aniela.

Właściciel obiektu:

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Finansowanie:

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków MNiSW.