Title:

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Naprzod za Naiaśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmunta III. w Krakowie w roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619, z pokazaniem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L., Trzeci raz, za [...] Władysława IV [...] w roku 1648 Z przydaniem Constitucyi od roku 1550 do 1647. Teraz zas Czwarty raz za [...] Iana Trzeciego [...] w roku 1698 Zprzyłożeniem pod Artykuły Constitucyi Seymowych od Seymu Roku 1550. aż do Seymu Roku 1690. Oboygu Narodom służących [...], teraz zaś piaty raz za [...] Augusta Trzeciego przedrukowany.

Subject and Keywords:

Sapieha, Kazimierz Jan (ok. 1642-1720). ; Sapieha, Benedykt Paweł (?-1707). ; Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632).

Description:

Współwyd. z własną k. tyt. i paginacją: Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku tysiąc pięćset ośmdziesiątego pierwszego, [...].

Miejsce wydania:

W Wilnie :

Publisher:

w Drukarni Akademiey Societatis Iesv,

Contributor:

Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632). Adr. ded. ; Sapieha, Benedykt Paweł ( -1707). Adr. ded. ; Sapieha, Kazimierz Jan Paweł (1642-1720). Adr. ded. ; Drukarnia Akademicka (Wilno).

Date:

1693.

Resource Type:

stary druk

Source:

7397

Language:

pol

Proweniencja:

Bęklewski, Józef (17..- ). ; Grodzki, Antoni (17..- ).

Właściciel obiektu:

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Finansowanie:

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.