Collection

Akta Kapituły Kolegiackiej XVI-XVIII w.

Kolekcja zawiera elektroniczną wersję rękopisów dotyczących kolegiaty sandomierskiej m.in. wizytacje, rachunki, kontrakty, akta dziekanii, kantorii, kustodii i schlasteri sandomierskiej oraz akat dziesięcinne.

Collections

Subcollections

Collections (0)

Objects

Recently added

Objects

Most viewed

This page uses 'cookies'. More information