Kolekcja

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Zasób archiwum grupuje najcenniejsze rękopisy dotyczące kolegiaty i katedry sandomierskiej, innych kościołów, miasta Sandomierza i ziemi sandomierskiej. Zawiera także obszerny materiał z różnych epok dotyczący instytucji świeckich, miejscowości, dóbr szlacheckich, a także grupę archiwaliów o charakterze biograficznym.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (12)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji