Kolekcja

Muzykalia Rakowskie

Kolekcja zawiera kopie cyfrowe powstałe w wyniku realizacji zadania w ramach programu rządowego Kultura Cyfrowa: : Konserwacja, opracowanie, digitalizacja i udostępnienie muzykaliów Rakowskich z Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Realizację zadania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, na podstawie umowy 02122/23/FPK/DMiSK z dnia 3 kwietnia 2023 r. Zadanie obejmuje 96 jednostek nut. Muzykalia te powstały około 1740 r. na zamówienie proboszcza parafii Raków ks. C.J. Langiego z przeznaczeniem dla miejscowej kapeli kościelnej. Całkowity koszt zadania: 20 417 zł, środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 330 zł.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji